LOADING

Type to search

New drug November 2023

newdrug registration

New drug November 2023

Share

ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนพฤศจิกายนได้แก่

(ข้อมูลถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2566)

ยาผลิตในประเทศสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1A 7/66 (E)TETRACYCLINE HCL 250.00 milligram Treatment of infections caused by susceptible bacteria13 พฤศจิกายน 2566
1A 8/66 (E)DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 3.0 milligram Inhibiting the progression of dementia symptoms in dementia of the Alzheimer’s type and dementia with Lewy bodies.13 พฤศจิกายน 2566
1A 9/66 (E)DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 5.0 milligram Inhibiting the progression of dementia symptoms in dementia of the Alzheimer’s type and dementia with Lewy bodies.13 พฤศจิกายน 2566
1A 10/66 (E)DONEPEZIL HYDROCHLORIDE 10.0 milligram Inhibiting the progression of dementia symptoms in dementia of the Alzheimer’s type and dementia with Lewy bodies.13 พฤศจิกายน 2566
1A 59/66 (NG)FINASTERIDE 1.00 milligram ยาเม็ดฟีแนสเทอไรด์ใช้สำหรับรักษาอาการผมร่วงในผู้ชาย (androgenic alopecia) โดยมีผลต่อการงอกของเส้นผมและป้องกันไม่ให้ผมร่วงอีก
ยาเม็ดฟีแนสเทอไรด์ไม่มีข้อบ่งใช้ในผู้หญิงและเด็ก
ยาเม็ดฟีแนสเทอไรด์ไม่มีผลในการรักษาหญิงในวัยหมดประจำเดือนที่มีภาวะผมร่วง
20 พฤศจิกายน 2566
1A 60/66 (NG)MONTELUKAST SODIUM 5.20 milligram มีข้อบ่งใช้ในเด็ก อายุ 6-14 ปี เพื่อการป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการหอบหืดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน การรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดเนื่องมาจากแพ้แอสไพริน และการป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากการออกกำลังกาย และบรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน (เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในอายุ 6-14 ปี และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในอายุ 6-14 ปี)
9 พฤศจิกายน 2566
1A 61/66 (NG)MONTELUKAST SODIUM 10.40 milligram โดยมีข้อบ่งใช้ทั้งในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป เพื่อการป้องกันและรักษาโรคหอบหืดระยะยาว รวมถึงการป้องกันการเกิดอาการหอบหืดในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน การรักษาผู้ป่วยโรคหอบหืดเนื่องมาจากแพ้แอสไพริน และการป้องกันภาวะหลอดลมหดตัวเนื่องจากการออกกำลังกาย และบรรเทาอาการเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน (เยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป และเยื่อจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นตลอดปีในผู้ใหญ่และเด็กอายุ 15 ปขึ้นไป
7 พฤศจิกายน 2566
1A 62/66 (NG)OSELTAMIVIR PHOSPHATE 0.473 gram ใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กรวมถึงเด็กแรกเกิด
ใช้ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่และเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
13 พฤศจิกายน 2566
1A 63/66 (NG)CEFIXIME TRIHYDRATE 111.920 milligram ใช้รักษาโรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อเซฟิซีมซึ่งได้แก่ Streptococcus sp., Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Escherichia coli, Klebsiella sp., Proteus sp., Hemophilus influenza, Salmonella typhi:
– โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis), โรคหลอดลมโป่งพองภาวะติดเชื้อ, การติดเชื้อทุติยภูมิของโรคติดเชื้อในทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคปอดอักเสบ (Pneumonia), อาการกำเริบของโรคแบบเฉียบพลันในโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (Chronic obstructive pulmonary diseases)
– โรคกรวยไตอักเสบ (Pyelonephritis), โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ (Cystitis), โรคหนองในแท้ (Gonococcal urethritis)
– โรคหูชั้นกลางอักเสบ (Otitis media), โรคไซนัสอักเสบ (Sinusitis)
– โรคไข้ไทฟอยด์ (Typhoid)
16 พฤศจิกายน 2566
1A 64/66 (NG)PREGABALIN 150 milligram อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท (Neuropathic pain)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (diabetic peripheral neuropathy) และภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (post-herpetic neuralgia)

โรคลมชัก (Epilepsy)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่

โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาโรควิตกกังวลทั่วไปในผู้ใหญ่

Fibromyalgia
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
24 พฤศจิกายน 2566
1A 130/66DIOCTAHEDRAL SMECTITE 3 gram รักษาอาการท้องเสียทั้งชนิดเฉียบพลัน และเรื้อรัง3 พฤศจิกายน 2566
1A 134/66PIROXICAM 0.005 gram ใช้บรรเทาอาการปวด และการอักเสบ เช่น ข้ออักเสบเนื่องจากข้อเสื่อม กล้ามเนื้อและเอ็นรอบข้ออักเสบเฉียบพลัน อาการเคล็ด ขัด ยอก และปวดหลัง20 พฤศจิกายน 2566
1A 135/66FUROSEMIDE 40.00 milligram ใช้ขับปัสสาวะในโรคบวมน้ำเนื่องจากโรคหัวใจ โรคตับหรือโรคไต (ในรายที่มีกลุ่มอาการโรคไต Nephrotic syndrome อยู่ด้วย ควรให้การรักษาต้นเหตุผิดปกติเสียก่อน) และอาการบวมน้ำ เนื่องจากถูกไฟไหม้ โรคความดันเลือดสูงเล็กน้อย จนถึงโรคความดันเลือดสูงปานกลาง20 พฤศจิกายน 2566
1A 136/66GEMFIBROZIL 300.00 milligram เป็นยาควบคุมระดับไขมันในเลือด เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคของหลอดเลือดโคโรนารี่24 พฤศจิกายน 2566
1A 137/66PREDNISOLONE 5.00 milligram เป็นยาบรรเทาอาการอักเสบ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ ไข้รูมาติก บรรเทาอาการหอบหืด อาการแพ้บางชนิด20 พฤศจิกายน 2566
1A 140/66GEMFIBROZIL 600.00 milligram เป็นยาช่วยลดปริมาณของไขมันในเลือด ในผู้ป่วยที่บริมาณของไขมันในเลือดสูง28 พฤศจิกายน 2566

ยาผลิตในประเทศสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2A 81/66AMOXICILLIN TRIHYDRATE 459.15 milligram ใช้ในการรักษาระยะสั้นสำหรับการติดเชื้อแบคทีเรียในบริเวณต่าง ๆ ที่เชื้อไวต่อยา amoxicillin และ clavulanate:
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน (รวมถึงหู คอ จมูก) ได้แก่
– หูชั้นกลางอักเสบ และ ไซนัสอักเสบ จากเชื้อ Haemophillus influenzae และ Moraxella catarrhalis
– การกลับมาเป็นซ้ำของทอนซิลอักเสบ จากเชื้อ Streptococcus pyogenes
การติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ได้แก่
– ภาวะกำเริบเฉียบพลันของโรคหลอดลมอักเสบชนิดเรื้อรัง, ปอดอักเสบชนิดที่เกิดในหลอดลมและกลีบปอด จากเชื้อ Haemophillus influenzae และ Moraxella catarrhalis.
การติดเชื้อของผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน
– เซลล์เนื้อเยื่ออักเสบ และ ฝีที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง จากเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella spp, Staphylococcus aureus และ Streptococcus pyogenes
การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ
– กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และ กรวยไตอักเสบ จากเชื้อ Escherichia coli, Klebsiella spp and Enterobacter spp.
9 พฤศจิกายน 2566
2A 84/66DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5 milligram AMMONIUM CHLORIDE 125.00 milligram บรรเทาอาการไอ เนื่องจากหวัด ไอเนื่องจากหลอดลมอักเสบและขับเสมหะ17 พฤศจิกายน 2566
2A 86/66PHENYL SALICYLATE (SALOL) 2.00 gram MENTHOL 0.176 gram Carminative and symptomatic relief of abdominal pain due to intestinal infection.20 พฤศจิกายน 2566
2A 15068/66ASCORBIC ACID 97% DC 515.4500 milligram VITAMIN D3 POWDER 100,000 IU/GM 500.0000 mg ZINC OXIDE 4.0000 milligram Treatment or prevention of vitamin C, vitamin D, and zinc deficiencies.17 พฤศจิกายน 2566

ยานำเข้าสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1C 11/66 (B)FEIBA FACTOR VIII INHIBITOR BYPASSING ACTIVITY(AS CONTAING IN PLASMA PROTEIN) 50.00 UNIT – การรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีตัวยับยั้ง
– การรักษาภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย บี ที่มีตัวยับยั้งหากไม่มีการรักษาที่จำเพาะอื่น ๆ
– การรักษาภาวะเลือดออกในผู้ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากฮีโมฟีเลียซึ่งมีตัวยับยงั้ factor VIII ที่เกิดขึ้นในภายหลัง (acquired inhibitors)
– การป้องกันภาวะเลือดออกในผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ ที่มีตัวยับยั้ง และมีประวัติเลือดออกที่มีนัยสำคัญหรือมีความเสี่ยงสูงที่จะมีภาวะเลือดออกที่มีนัยสำคัญ
15 พฤศจิกายน 2566
1C 15052/66 (NBC)SEMAGLUTIDE 2.68 milligram is indicated for the treatment of adults with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus
as an adjunct to diet and exercise
• as monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or
contraindications
• in addition to other medicinal products for the treatment of diabetes.
is indicated to reduce the risk of major adverse cardiovascular events (cardiovascular death,
non-fatal myocardial infarction or non-fatal stroke) in adults with type 2 diabetes mellitus and
established cardiovascular disease.
16 พฤศจิกายน 2566
1C 23/66 (NC)CABOTEGRAVIR SODIUM, MICRONIZED 31.62 milligram มีข้อบ่งใช้สำหรับป้องกันโรคก่อนการสัมผัสเชื้อ (Pre-Exposure Prophylaxis, PrEP) ในระยะสั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV-1 ทางเพศสัมพันธ์ในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 35 กก. (โปรดดู 4.2 ขนาดยาและวิธีการใช้ยา และ 4.4 คำเตือนและข้อควรระวังในการใช้ยา)
สามารถใช้ยาเม็ดเพื่อ:
• เป็นยานำ โดยการรับประทาน (oral lead in) เพื่อประเมินความทนต่อยา cabotegravir ก่อนให้ยาฉีด
• ให้โดยการรับประทานสำหรับเป็นยาป้องกันโรคก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) ในผู้ที่ไม่สามารถฉีดยา ได้ตามกำหนด
20 พฤศจิกายน 2566
1C 24/66 (NC)CABOTEGRAVIR 200 milligram มีข้อบ่งใช้สำหรับเป็นยาป้องกันโรคก่อนการสัมผัสเชื้อ (PrEP) เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อ HIV-1 ทางเพศสัมพันธ์ในผู้ใหญ่ที่มีความเสี่ยง ซึ่งมีน้ำหนักตัวอย่างน้อย 35 กก.20 พฤศจิกายน 2566
1C 15047/66 (NC)PALONOSETRON (AS HYDROCHLORIDE) 0.05 milligram Postoperative Nausea and Vomiting in Adults ALOXI PONV is indicated for prevention of postoperative nausea and vomiting (PONV) for up to 24 hours following surgery. Efficacy beyond 24 hours has not been demonstrated.
As with other antiemetics, routine prophylaxis is not recommended in patients in whom there is little expectation that nausea and/or vomiting will occur postoperatively. In patients where nausea and vomiting must be avoided during the postoperative period, ALOXI PONV is recommended even where the incidence of postoperative nausea and/or vomiting is low.
9 พฤศจิกายน 2566
1C 68/66 (NG)SEVOFLURANE 1 milliliter ยา Sevoflurane ใช้สำหรับการทำให้สลบ (ระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย; General Anesthesia) ที่ใช้ได้ทั้งการนำสลบ (induction) และการควบคุมระดับการสลบ (maintenance) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็ก ทั้งกรณีที่เป็นผู้ป่วยในซึ่งนอนค้างคืนในโรงพยาบาล และผู้ป่วยนอกซึ่งกลับบ้านหลังการผ่าตัด3 พฤศจิกายน 2566
1C 69/66 (NG)LENALIDOMIDE 25.00 milligram – Lenalidomide ใช้ร่วมกับ Dexamethasone ในการรักษาผู้ป่วยโรค multiple myeloma ที่เป็นผู้ใหญ่
– Lenalidomide มีข้อบ่งใช้ในการรักษาเพื่อควบคุมโรคในผู้ป่วยโรค multiple myeloma หลังได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตจากเซลล์เม็ดเลือดของตัวผู้ป่วยเอง (auto-HSCT)
6 พฤศจิกายน 2566
1C 70/66 (NG)VORICONAZOLE 200 milligram Voriconazole เป็นยาต้านเชื้อรากลุ่ม triazole ที่ออกฤทธิ์กว้าง และมีข้อบ่งใช้ดังนี้
– รักษาการติดเชื้อรา Aspergillus แบบลุกลาม (invasive aspergillosis)
– รักษาภาวะการติดเชื้อ candida ในเลือดในผู้ป่วยกลุ่ม non-neutropenic
– รักษาการติดเชื้อรา candida แบบลุกลามชนิดร้ายแรง (รวมทั้ง C.krusei)
– รักษาการติดเชื้อรา candida ที่หลอดอาหาร
– รักษาภาวะการติดเชื้อราชนิดร้ายแรงจากเซื้อ Scedosporium apiospermum (เชื้อ Pseudallescheria boydii ในระยะ asexual) และเชื้อ Fusarium spp. รวมทั้งเชื้อ Fusarium solani ในผู้ป่วยซึ่งไม่สามารถทนต่อการรักษาหรือมีการดื้อต่อการรักษาชนิดอื่นได้
– ป้องกันการเกิดการติดเชื้อราในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งมีอาการไข้ (ผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูกแบบพันธุกรรมต่างกัน (allogenic bone marrow transplant) ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวซึ่งกลับเป็นซ้ำ)
– ป้องกันการติดเชื้อราในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อราแบบลุกลาม เช่นผู้ที่ได้รับการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือด (hematopoietic stem cell transplant, HSCT)
10 พฤศจิกายน 2566
1C 75/66 (NG)ABIRATERONE ACETATE 250.00 milligram ยาอะเบอราเทอโรนมีข้อบ่งใช้ร่วมกับยาเพรดนิโซนหรือเพรดนิโซโลนใน:
– การรักษาผู้ใหญ่เพศชายที่ได้รับการวินิจฉัยเป็นครั้งแรกว่าเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายที่ยังตอบสนองต่อการรักษาด้วยฮอร์โมน (metastatic hormone sensitive prostate cancer, mHSPC) ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ร่วมกับการรักษาที่มีผลลดระดับฮอร์โมนเพศชาย (androgen deprivation therapy, ADT)
– การรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากระยะแพร่กระจายและดื้อต่อการรักษาด้วยการยับยั้งฮอร์โมน (metastatic castration resistant prostate cancer, mCRPC) ในผู้ใหญ่เพศชายที่ไม่มีอาการหรือแสดงอาการเพียงเล็กน้อยหลังจากล้มเหลวมาจากการรักษาที่มีผลลดระดับฮอร์โมนเพศชาย แต่ยังไม่มีข้อบ่งชี้ทางคลินิกในการให้ยาเคมีบำบัด
20 พฤศจิกายน 2566
1C 76/66 (NG)DEXMEDETOMIDINE HCL 236 microgram – การทำให้สงบในหน่วยบริบาลผู้ป่วยวิกฤต (ICU): การทำให้สงบในผู้ป่วยที่ใส่ท่อหายใจ และใช้เครื่องช่วยหายใจระหว่างการรักษาตัวในหน่วยบริบาลผู้ป่วยวิกฤต โดยบริหารยานี้ด้วยการหยดเข้าหลอดเลือดดำอย่างต่อเนื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง ยานี้สามารถให้อย่างต่อเนื่องในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจในระยะก่อนถอดท่อหายใจออก ระหว่างถอดท่อหายใจออก และหลังถอดท่อหายใจ ไม่จำเป็นต้องหยุดให้ยานี้ก่อนการถอดท่อหายใจออก
– การทำให้สงบเพื่อการทำหัตถการ: การทำให้สงบในผู้ป่วยที่ไม่ใส่ท่อหายใจ ในระยะก่อนและ/หรือระหว่างเข้ารับการผ่าตัดและหัตถการอื่นๆ
20 พฤศจิกายน 2566
1C 77/66 (NG)IMATINIB MESYLATE 119.47 milligram 1.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ซึ่งมี Philadelphia chromosome (Philadelphia chromosome positive chronic myeloid leukemia, Ph+CML) ในระยะที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย
2.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ซึ่งมี Philadelphia chromosome ในระยะ blast crisis, accelerated phase หรือ chronic phase หลังจากใช้ยาอินเตอร์เฟอรอน-แอลฟา ในการรักษาไม่ประสบผลสำเร็จ
3.ใช้รักษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่และเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ ซึ่งมี Philadelphia chromosome (Ph+ALL) ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย ร่วมกับการใช้เคมีบำบัด
4.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันแบบลิมฟอยด์ ซึ่งมี Philadelphia chromosome (Ph+ALL) ที่กลับเป็นซ้ำหรือที่ดื้อต่อการรักษา
5.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรค myelodysplastic/myeloproliferative disease (MDS/MPD) ที่สัมพันธ์กับการเกิดการจัดเรียงตัวใหม่ของยีน platelet-derived growth factor receptor (PDGFR)
6.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรค systemic mastocytosis (SM) ที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของ D816V c-Kit หรือไม่ทราบสถานะของการกลายพันธุ์ของ c-Kit
7.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นโรคกลุ่มอาการที่มีอีโอซิโนฟิลมากกว่าปกติ (HES) และ/หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาวอีโอซิโนฟิลเรื้อรัง
8.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ซึ่งมี Kit+ (CD117) ขั้นลุกลามที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ และ/หรือมีการกระจายออกไปแล้ว (gastrointestinal stromal tumor, GIST)
9.ใช้รักษาเสริม (adjuvant treatment) ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ ภายหลังผ่าตัดมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้ (GIST) ซึ่งมี Kit+ ที่มีก้อนขนาดใหญ่มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เซนติเมตร
10.ใช้รักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่เป็นมะเร็งของเส้นใยที่ผิวหนัง (dermatofibrosarcoma protuberane, DFSP) ที่ไม่สามารถผ่าตัดออกได้ กลับเป็นซ้ำและ/หรือมีการกระจายออกไปแล้ว
20 พฤศจิกายน 2566
1C 15060/66 (NG)DEXMEDETOMIDINE HYDROCHLORIDE 0.118 milligram For sedation of adult ICU (Intensive Care Unit) patients requiring a sedation level not deeper than arousal in response to verbal stimulation (corresponding to Richmond Agitation-Sedation Scale (RASS) 0 to -3). For sedation of non-intubated adult patients prior to and/or during diagnostic or surgical procedures requiring sedation, i.e. procedural/awake sedation.3 พฤศจิกายน 2566
1C 15064/66 (NG)FULVESTRANT 250 milligram Fulvestrant is indicated:
– As monotherapy for the treatment of estrogen receptor positive, locally advanced or metastatic breast cancer in postmenopausal women not pretreated with endocrine therapy or with disease relapse on or after adjuvant antioestrogen therapy, or disease progression on antioestrogen therapy.
– In combination with palbociclib for the treatment of hormone receptor (HR)-positive, human epidermal growth factor receptor 2 (HER2)-negative locally advanced or metastatic breast cancer in women who have received prior endocrine therapy
17 พฤศจิกายน 2566
1C 15077/66 (NG)LATANOPROST 0.05 milligram Reduction of elevated intraocular pressure in patients with open-angle glaucoma or ocular
hypertension.
3 พฤศจิกายน 2566
1C 15081/66 (NG)FOSFOMYCIN TROMETAMOL 5.631 gram • The treatment of acute, uncomplicated cystitis in women and female adolescents
• Perioperative antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy in adult man
Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
9 พฤศจิกายน 2566
1C 15083/66 (NG)TIOTROPIUM BROMIDE 0.0217 milligram Tiotropium is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms of
patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).
14 พฤศจิกายน 2566

ยานำเข้าสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date

ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date

*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน


ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’


Previous Article
Next Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up