LOADING

Type to search

New drug January 2024

newdrug registration

New drug January 2024

Share

ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนมกราคมได้แก่

(ข้อมูลถึงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567)

ยาผลิตในประเทศสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1A 2/67 (E)PREGABALIN 25.0000 milligram – Neuropathic pain: For the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.
– Epilepsy: indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation.
– Generalised anxiety disorder: For the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
22 มกราคม 2567
1A 3/67 (E)PREGABALIN 50.0000 milligram – Neuropathic pain: For the treatment of peripheral and central neuropathic pain in adults.
– Epilepsy: indicated as adjunctive therapy in adults with partial seizures with or without secondary generalisation.
– Generalised anxiety disorder: For the treatment of Generalised Anxiety Disorder (GAD) in adults.
24 มกราคม 2567
1A 4/67 (E)IOMEPROL 612.4 milligram For urography, CT and angiography24 มกราคม 2567
1A 5/67 (E)IOMEPROL 714.4 milligram For urography, CT and angiography24 มกราคม 2567
1A 6/67 (E)IOMEPROL 816.5 milligram For urography and angiography24 มกราคม 2567
1A 7/67 (E)ISPAGHULA HUSK 3.5000 gram Supplementing daily natural soluble fiber intake18 มกราคม 2567
1A 8/67 (E)ISPAGHULA HUSK 2.4500 gram Supplementing daily natural soluble fiber intake.18 มกราคม 2567
1A 1/67FENOFIBRATE MICRONIZED 200.00 milligram – สำหรับภาวะคลอเลสเตอรอลในเลือดสูง (Hypercholesterolemia) ในผู้ใหญ่เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร
– ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง (Hypertriglyceridemia) ในผู้ใหญ่เพื่อใช้เสริมกับการควบคุมอาหาร
18 มกราคม 2567
1A 2/67SODIUM CHLORIDE 9 milligram SODIUM CHLORIDE 9 milligram – ใช้ในการชำระล้างบาดแผล
– ล้างโพรงจมูกเพื่อชะล้างน้ำมูก ช่วยให้หายใจสะดวก
– หยอดรูจมูก เพื่อลดความข้นเหนียวของน้ำมูกในเด็กทารกและเด็กเล็ก
– ใช้สวนล้างหู
– ใช้อมกลั้วปากและคอ เพื่อสุขอนามัยที่ดีในช่องปาก ช่วยลดอาการแผลในปาก
– ใช้ชำระล้างดวงตา ใช้ชำระล้างคอนแทคเลนส์
– ใช้เช็ดทำความสะอาดบริเวณหัวสิว (Acne) และสิวอุดตันบนใบหน้า (Comedone) หลังการรักษาสิว
18 มกราคม 2567
1A 3/67TIMOLOL MALEATE 3.422 milligram ใช้ลดความดันภายในลูกตาในรายของผู้ป่วยที่มีความดันภายในลูกตาสูงกว่าปกติ (Ocular hypertension) หรือผู้ป่วยต้อหินแบบ Open-angle glaucoma18 มกราคม 2567
1A 4/67CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10.0 milligram Allergies responsive to antihistamine therapy18 มกราคม 2567
1A 5/67PREDNISOLONE 5.00 milligram เป็นยาบรรเทาอาการอักเสบ ใช้รักษาโรคข้ออักเสบ ไข้รูมาติก บรรเทาอาการหอบหืด อาการแพ้บางชนิด18 มกราคม 2567
1A 7/67IBUPROFEN 400.00 milligram ใช้ในการรักษาและบรรเทาอาการอักเสบในโรคข้ออักเสบ กล้ามเนื้ออักเสบ เอ็นอักเสบและข้อสันหลังอักเสบ อาการเคล็ด และบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ใช้บรรเทาปวดต่าง ๆ ได้แก่ ปวดศีรษะ ปวดไมเกรน ปวดฟัน ปวดประจำเดือนและลดไข้ (ที่มิใช่มีสาเหตุจากไข้เลือดออก) เช่น ไข้เนื่องจากหวัดหรือไข้หวัดใหญ่23 มกราคม 2567
1A 8/67ALBENDAZOLE 200.00 milligram เป็นยาถ่ายพยาธิลำไส้ได้หลายชนิด ทั้งพยาธิตัวกลม พยาธิเข็มหมุด พยาธิเส้นด้าย
พยาธิปากขอ พยาธิแส้ม้า พยาธิไส้เดือน สตองจิลอยดีส์ พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ในตับ
24 มกราคม 2567
1A 10/67CIPROFLOXACIN 250.00 milligram ไซโปรดี ใช้ในการรักษาโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุจากเชื้อที่ไวต่อซิโปรฟล็อกซาซิน ได้แก่ การติดเชื้อของทางเดินหายใจ ทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ ผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อน24 มกราคม 2567
1A 11/67POVIDONE IODINE 7.50 gram สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั่วไป เช่น บักเตรี เชื้อราและไวรัส ใช้สำหรับฟอกล้างมือ และผิวหนังก่อนทำการผ่าตัด24 มกราคม 2567
1A 12/67POVIDONE IODINE 7.50 gram สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั่วไป เช่น บักเตรี เชื้อราและไวรัส ยังใช้ฆ่าเชื้อเฉพาะที่มือและแขน ก่อนทำการผ่าตัด โดยใช้เจิมมีสครับ 3-4 ซี.ซี. ถูในมือหรือแขนที่เปียกน้ำ ประมาณ 2 นาที แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด
24 มกราคม 2567
1A 13/67CLOTRIMAZOLE 500.0 milligram สำหรับรักษาช่องคลอดอักเสบ เนื่องจากการติดเชื้อรา24 มกราคม 2567
1A 15003/67SODIUM VALPROATE 100.00 milligram The treatment of epileptic patients who would normally be maintained on oral sodium valproate, and for whom oral therapy is temporarily not possible.25 มกราคม 2567

ยาผลิตในประเทศสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2A 1/67FERROUS FUMARATE 250 milligram
AMMONIUM MOLYBDATE 3.75 milligram
SCORBIC ACID 5.75 milligram
THIAMINE MONONITRATE 0.75 milligram
RIBOFLAVIN 0.50 milligram
PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE 0.75 milligram
NIACINAMIDE 7.50 milligram
CALCIFEROL 100 International unit
DICALCIUM PHOSPHATE 67.75 milligram
รักษาโรคโลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก24 มกราคม 2567

ยานำเข้าสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1C 1/67 (NBS)ENOXAPARIN SODIUM 100 milligram 1. ใช้เพื่อป้องกันโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ (venous thromboembolic disease) ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดศัลยกรรมกระดูกหรือผ่าตัดทั่วไป รวมถึงการผ่าตัดมะเร็งที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในระดับปานกลางถึงระดับสูง
2. ใช้เพื่อป้องกันการเกิดลิ่มเลือดของเลือดที่ไหลเวียนนอกร่างกายในระหว่างทำการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (โดยทั่วไปจะใช้เวลาในแต่ละรอบ 4 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า)
3. ใช้เพื่อป้องกันการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก (deep vein thrombosis) ในผู้ป่วยที่นอนติดเตียงหรือไม่สามารถลุกเดินได้เนื่องจากความเจ็บป่วยเฉียบพลันดังนี้
– ภาวะหัวใจล้มเหลว (NYHA class III or IV)
– ภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
– ภาวะติดเชื้อเฉียบพลันหรือมีความผิดปกติของข้อรูมาติกเฉียบพลัน โดยมีปัจจัยเสี่ยงอย่างน้อย 1 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำ
4. ใช้สำหรับรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดำส่วนลึก ทั้งชนิดที่พบและไม่พบภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอดร่วมด้วย โดยไม่มีอาการแสดงทางคลินิกที่รุนแรง ยกเว้นในรายที่ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอดนั้นจำเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาสลายลิ่มเลือดหรือด้วยการผ่าตัด
5. ใช้ร่วมกับยาแอสไพรินสำหรับรักษาภาวะ unstable angina และภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-Q-wave
6. ใช้สำหรับรักษาภาวะหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST – segment elevation โดยใช้ร่วมกับยาละลายลิ่มเลือดในผู้ที่สามารถ หรือไม่สามารถทำการรักษาด้วยการใช้สายสวนหัวใจ (coronary angioplasty) ได้
18 มกราคม 2567
1C 3/67 (NBS)ADALIMUMAB 40 milligram 1. Rheumatoid arthritis
2. Juvenile idiopathic arthritis (Polyarticular juvenile idiopathic arthritis, Enthesitis-related arthritis)
3. Axial spondyloarthritis (Ankylosing spondylitis (AS), Axial spondyloarthritis without radiographic evidence of AS)
4. Psoriatic arthritis
5. Psoriasis
6. Paediatric plaque psoriasis
7. Hidradenitis suppurativa (HS)
8. Crohn’s disease
9. Paediatric Crohn’s disease
10. Ulcerative colitis
11. Paediatric ulcerative colitis
12. Uveitis
13. Paediatric uveitis
29 มกราคม 2567
1C 15002/67 (NG)FOSFOMYCIN TROMETAMOL 5.631 gram is indicated for:
1. the treatment of acute, uncomplicated cystitis in women and female adolescents
2. perioperative antibiotic prophylaxis for transrectal prostate biopsy in adult man
Consideration should be given to official guidance on the appropriate use of antibacterial agents.
18 มกราคม 2567
1C 1/67BUDESONIDE 0.5 milligram รักษาโรคหอบหืดหลอดลม
บูเดโซไนด์ อินฮาเลชั่น ซัสเพนชั่น อาจใช้ทดแทนหรือลดการรักษาด้วยยา Steroid ชนิดรับประทาน
บูเดโซไนด์ อินฮาเลชั่น ซัสเพนชั่น ใชัรักษา acute larygotracheo-bronchitis (CROUP) ในทารกและเด็ก
18 มกราคม 2567

ยานำเข้าสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2C 1/67 (NB)Poliomyelitis Vaccine (Inactivated) มีข้อบ่งใช้ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันก่อเอง (active immunization) ในทารก (อายุตั้งแต่ 6 สัปดาห์) เด็ก และผู้ใหญ่ ในการป้องกันโรคโปลิโอที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโปลิโอประเภทที่ 1 2 และ 323 มกราคม 2567

ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date

*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน


ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’


Previous Article

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *