LOADING

Type to search

New drug August 2021

cancer COVID19 registration

New drug August 2021

Share

ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนสิงหาคมได้แก่

(ข้อมูลถึงวันที่ 6 กันยายน 2564)

Golimumab (CNTO 148) 50 mg
1C 15076/64 (NBC)
Indication:
RA, PsA, AS, pJIA

Polatuzumab vedotin 30 mg
1C 15110/64 (NBC)
Indication:
(ไม่ระบุในฐานข้อมูล คาดว่าเป็น) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)

Satralizumab 120 mg
1C 15130/64 (NBC)
Indication:
treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD)

ยาผลิตในประเทศสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1A 4/64FURAZOLIDONE 50 mg.
สำหรับรักษาอาการท้องเสียที่เกิดจากเชื้อ Griardia lamblia, vibrio cholera และแบคทีเรียที่ไวต่อยานี้24 สิงหาคม 2564
1A 203/64PYRIDOSTIGMINE BROMIDE 60.00 milligram
รักษาอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากโรค myasthenia gravis, ลำไส้ไม่มีกำลัง (paralytic ileus).
อาการปัสสาวะคั่งหลังการผ่าตัด (postoperative urinary retention) 
9 สิงหาคม 2564
1A 1/64 (B)ENOXAPARIN SODIUM 10000 anti-Xa
1) ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดําตีบตัน (DVT) ภายหลังผ่าตัด และ/หรือหลอดเลือดปอดอุดตัน (PE)
2) ป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดดําตีบตัน (DVT) ในผู้ป่วยอายุรกรรมที่ไม่สามารถลุกเดินได้ เนื่องจากความเจ็บป่วยเฉียบพลัน
3) รักษาภาวะหลอดเลือดดําตีบตันเฉียบพลัน (acute deep vein thrombosis) (DVT) และ/หรือ หลอดเลือดปอดอุดตัน (PE)
4) ป้องกันการเกิดลิ่มเลือดที่ไหลเวียนนอกร่างกาย (extracorporeal circulation) ขณะล้างไตด้วยเครื่องไตเทียม
5) รักษากล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด ST-segment elevation (STEMI)
6) ป้องกันอาการแทรกซ้อนจากหัวใจขาดเลือดของภาวะเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิด non-ST elevation myocardial infarction (NSTEMI)
5 สิงหาคม 2564

ยาผลิตในประเทศสูตรผสม

ยานำเข้าสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1C 15120/64DOXAZOSIN MESYLATE 1.213 milligram
Hypertension
Doxazosin is indicated for the treatment of hypertension and can be used as the sole agent to
control blood pressure in the majority of patients. In patients inadequately controlled on single
antihypertensive therapy, doxazosin may be used in combination with a thiazide diuretic, betaadrenoceptor blocking agent, calcium antagonist or an angiotensin-converting enzyme inhibitor.

Benign Prostatic Hyperplasia
Doxazosin is indicated for the treatment of urinary outflow obstruction and symptoms associated
with benign prostatic hyperplasia (BPH). Doxazosin may be used in BPH patients who are either
hypertensive or normotensive.
27 สิงหาคม 2564
1C 15121/64DOXAZOSIN MESYLATE 2.43 milligram
Hypertension
Doxazosin is indicated for the treatment of hypertension and can be used as the sole agent to
control blood pressure in the majority of patients. In patients inadequately controlled on single
antihypertensive therapy, doxazosin may be used in combination with a thiazide diuretic, betaadrenoceptor blocking agent, calcium antagonist or an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Benign Prostatic Hyperplasia
Doxazosin is indicated for the treatment of urinary outflow obstruction and symptoms associated
with benign prostatic hyperplasia (BPH). Doxazosin may be used in BPH patients who are either
hypertensive or normotensive.
27 สิงหาคม 2564
1C 15122/64DOXAZOSIN MESYLATE 4.85 milligram
Hypertension
Doxazosin is indicated for the treatment of hypertension and can be used as the sole agent to control blood pressure in the majority of patients. In patients inadequately controlled on single
antihypertensive therapy, doxazosin may be used in combination with a thiazide diuretic, betaadrenoceptor blocking agent, calcium antagonist or an angiotensin-converting enzyme inhibitor.
Benign Prostatic Hyperplasia
Doxazosin is indicated for the treatment of urinary outflow obstruction and symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (BPH). Doxazosin may be used in BPH patients who are either hypertensive or normotensive.
27 สิงหาคม 2564
1C 5/64 (B)รักษาโรคเบาหวาน 2 สิงหาคม 2564
1C 6/64 (B)INSULIN HUMAN E.P. 100 IU
รักษาโรคเบาหวาน2 สิงหาคม 2564
1C 7/64 (B)อินซูลินสำหรับฉีดมีประโยชน์ในการรักษาโรคเบาหวานที่ต้องการอินซูลิน (ไอ ดี ดี เอ็ม)2 สิงหาคม 2564
1C 8/64 (B)PURIFIED HEPATITIS B SURFACE ANTIGEN (HANSENULA POLYMORPHA YEAST) not less than 10 mcg
ป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี10 สิงหาคม 2564
1C 9/64 (B)PURIFIED HEPATITIS B ANTIGEN 20 mcg
ใช้สำหรับสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งมีสาเหตุมาจากไวรัสตับอักเสบ บี ทุกชนิด (all known subtypes)16 สิงหาคม 2564
1C 11/64 (NB)ใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน8 สิงหาคม 2564
1C 13/64 (NB)SPORES OF POLY-ANTIBIOTIC RESISTANT BACILLUS CLAUSII 0 
PURIFIED WATER 5 ml
-ใช้รักษาอาการท้องเสียเฉียบพลันในเด็กและทารก
-ใช้รักษาภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติชนิดปฐมภูมิ
-ใช้รักษาภาวะระบบทางเดินอาหารผิดปกติชนิดทุติยภูมิอัน
  เนื่องมาจาการสใช้ยาปฏิชีวนะหรือภาวะจุลินทรีย์ประจำถิ่น
  ในลำไส้ไม่สมดุล
10 สิงหาคม 2564
1C 15076/64 (NBC)GOLIMUMAB (CNTO 148) 50 milligram
1. Rheumatoid Arthritis (RA)
in combination with methotrexate (MTX), is indicated for the treatment of
adult patients with moderately to severely active rheumatoid arthritis.

2. Psoriatic Arthritis (PsA)
indicated for the treatment of active psoriatic arthritis in patients 2 years
of age and older.

3. Ankylosing Spondylitis (AS)
indicated for the treatment of adult patients with active ankylosing
spondylitis.

4. Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis (pJIA)
indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic
arthritis (pJIA) in patients 2 years of age and older.
7 กรกฎาคม 2564
1C 15110/64 (NBC)POLATUZUMAB VEDOTIN 30.00 milligram
(ไม่ระบุในฐานข้อมูล คาดว่าเป็น) diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL)17 สิงหาคม 2564
1C 15130/64 (NBC)SATRALIZUMAB 120 milligram
Enspryng is indicated as a monotherapy or in combination with immunosuppressive therapy (IST) for the treatment of neuromyelitis optica spectrum disorders (NMOSD) in adult and adolescent patients from 12 years of age who are anti-aquaporin-4 IgG (AQP4-IgG) seropositive.29 กรกฎาคม 2564
1C 15140/64 (NBC)DARATUMUMAB 100.00000000 milligram
DARATUMUMAB 100.00000000 milligram
DARATUMUMAB 400.00000000 milligram
สำหรับการรักษาโรค multiple myeloma ชนิดกลับเป็นซ้ำและดื้อต่อการรักษา ซึ่งเคยได้รับการรักษาด้วย , proteasome inhibitor และยากลุ่ม immunodulatory มาก่อนและมีการลุกลามของโรคจากการรักษาครั้งสุดท้าย, 6 สิงหาคม 2564
1C 15/64 (NC)DESLORATADINE,MICRONIZED 0.5 milligram
ใช้บรรเทาอาการต่าง ๆ ของจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เช่น อาการจาม น้ำมูกไหล คันจมูก คัด / แน่นจมูก คันตา น้ำตาไหล ตาแดง คันคอ และไอ แอเรียส ชนิดน้ำเชื่อม ยังใช้บรรเทาอาการต่างๆของลมพิษ เช่น บรรเทาอาการคัน จำนวนและขนาดของผื่น9 สิงหาคม 2564
1C 15089/64 (NC)(ไม่ระบุในฐานข้อมูล) Valbenazine 40 mg6 สิงหาคม 2564
1C 29/64 (NG)FAVIPIRAVIR 200 milligram
มีข้อบ่งใช้ส้าหรับการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่หรือโรคอุบัติซ้้าจากการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เมื่อใช้ยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่ได้ผลหรือมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ17 สิงหาคม 2564
1C 1/64 (P)DACTINOMYCIN (ACTINOMYCIN D) 0.5 milligram
WILMSTUMOR, ก้อนเนื้องอกที่ตอบสนองต่อ ไลโอแวค คอสมีเยน ได้เป็นอย่างดีคือ Wilms Tumor ด้วยยาในขนาดของ Dactinomycin, ร่วมกับการทำรังสีบำบัด อาจทำให้ผลการรักษาดีเท่าและอาจได้ผลยาวนานกว่าการใช้ยาขนาดสูงหรือการทำรังสีเพียงอย่างเดียว ในการศึกษานานาชาติเกี่ยวกับ Wilm’s Tumor, พบว่าการใช้ Dactinomycin และ Vincristine ร่วมกับการการผ่าตัดและการทำรังสีบำบัดจะช่วยในการพยากรณ์โรคของกลุ่มผู้ป่วย 2 และ 3 ได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยให้ Dactinomycin และ vincristine ทั้งหมด 7 รอบ และให้การรักษา ติดต่อกันไปอีกประมาณ 15 เดือน, การทำรังสีบำบัดภายหลังการผ่าตัดในผู้ป่วยกลุ่ม 1 และการใช้ยาร่วมกันอย่างเหมาะสมในผู้ป่วยกลุ่ม 4 ยังไม่มีผลแสดงถึง แต่ประมาณ 70 เปอร์เซนต์ของผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดในระยะลุกลาม มีอาการหายไปโดยการรักษาด้วยการทำรังสีบำบัด, Dactinomycin และ Vincristine ร่วมกันอย่างเหมาะสม RHABDOMYOSARCOMA, Dactinomycin มีผลทำให้เกิดการลดขนาดของมะเร็ง และการตอบสนองที่ดีในมะเร็ง Rhabdomyosarcoma เช่นเดียวกับมะเร็งของเนื้อเยื่ออ่อนซึ่งไม่สามารถรักษาด้วยรังสีได้ มีรายงานจากหลายกลุ่มได้ผลสำเร็จในการใช้ Cyclophosphamide, Vincristine<Dactinomycin was Doxorubicin, hydrochloride ร่วมกันในหลายๆ ขนาดยา การใช้ยาร่วมกันที่ให้ผล ได้แก่ Vincristine ร่วมกับ Dactinomycin, Vincristine ร่วมกับ Dactinomycin และ Cyclophosphamide (VAC therapy) และการใช้ยาทั้ง 4 ตัวร่วมกัน ตามลำดับ ในปัจจุบันการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดหรับเด็กที่เป็นมะเร็ง RHABDOMYOSARCOMA ชนิดที่ผ่าตัดไม่ได้หรืออยู่ในระยะลุกลาม คือ VAC chemotherapy ซึ่ง 2 ใน 3 ของผู้ป่วยเด็กเหล่านี้ สามารถมีชีวิตปกติโดยไม่มีอาการของโรคในช่วงเวลา 3 ปี หลังจากการวินิจฉัย CARCINOMA OF TESTIS AND UTERUS การใช้ Dactinomycin และ Methotrexate ตามลำดับ ร่วมกับการปรับระดับของ Human Chorionic Gonadotropin, อย่างระมัดระวัง จนกระทั่งเข้าสู่ระดับปกติ จะช่วยให้สตรีส่วนใหญ่ที่เป็นมะเร็ง Choriocarcinoma ระยะลุกลามรอดชีวิตได้ ทั้งนี้การรักษาตามลำดับ จะกระทําก็ต่อเมื่อ: 1. ค่า gonadotropin titer คงที่ ภายหลังการใช้ยาตัวหนึ่งแล้วได้ผล 2 ช่วงการรักษา 2. ค่า gonadotropintiter คงที่ ภายหลังการใช้ยาตัวหนึ่งแล้วได้ผล 2 ช่วงการรักษา 2. ค่า gorgoticipin titer คงที่ เพิ่มขึ้นระหว่างทำการรักษา 3. ความเป็นพิษสูงจนหวังผลในการรักษาไม่ได้ ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง Choriocarcinoma ชนิดไม่ลุกลาม พบว่าการใช้ Dactinomycin หรือ Methotrexate หรือทั้ง 2 ตัวร่วมกับเคยให้ผลดีโดยจะร่วมกับการผ่าตัดหรือไม่ก็ได้ Dactinomycin สามารถใช้เดี่ยวๆ ในการรักษามะเร็ง Nonweminotous teusticular carcinoma ระยะลุกลามได้โดยใช้ยาให้ ครบวงจร 500 มคก/วัน เป็นเวลา 5 วันติดต่อกันทุก 6-8 สัปดาห์ นาน 4 เดือนหรือมากกว่านั้น OTHER NEOPLASMA Dactinomycin จะให้เดี่ยวๆ โดยการฉีดเข้าหลอดเลือดดำ หรือโดย regional perfusion หรือร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่น หรือการทำรังสีบำบัดในการบรรเทาอาการของ Ewing’s sarcomas และ Scarcoma botryoides ได้สำหรับ Ewing’s sarcoma ชนิดที่ไม่ลุกลามจะได้ผลการรักษาที่แน่นอนเมื่อให้ Dactinomycin (45 มคก./ม2) และ Cyclophosphamide (1200 มก./2) ตามลำดับ และร่วมกับการทำรังสีบำบัด เป็นเวลามากกว่า 18 เดือนในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งระยะลุกตามควรได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ยาเคร่งครัดตั้งแต่แรกเริ่ม สำหรับมะเร็ง Sarcoma botryoides อาการปวดและไม่สบายตัวของผู้ป่วยจะบรรเทาลงและมีอาการดีขึ้นชั่วคราว ภายหลังการใช้ Dactinomycin ร่วมกับการทำรังสีบำบัด การบรรเทาอาการนี้มีตั้งแต่การยับยั้งการเติบโตของก้อนเนื้องอกเล็กน้อยจนถึงมาก และจะลดขนาดของเนื้องอกได้ชั่วคราวเท่านั้น ไลโอแวค คอสมีเยน และการทำรังสีบำบัดมีหลักฐานจำนวนมากที่สนับสนุนว่า Dactinomycin จะเสริมฤทธิ์กับการทำรังสีบำบัดในทางกลับกัน Dactinomycin จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเมื่อให้ร่วมกับการทำรังสีบำบัด การรักษาด้วย Dactinomycin ร่วมกับการทำรังสีบำบัดจำทำให้ผิวหนังผิดปกติและเยื่อบุช่องท้องปากและลำคอมีอาการบวมแดง เมื่อให้รังสีในขนาดที่น้อยกว่าปกติร่วมกับ Dactinomycin จะทำให้เกิดอาการบวมแดงและเกิดตุ่มพอง ซึ่งจะทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเป็นสีน้ำตาลและลอกออกเป็นเกล็ด แผงที่เกิดขึ้นอาจหายไปใน 4-6 สัปดาห์ แทนที่จะเป็น 2-3 เดือน อาการบวมแดงที่เกิดจากการฉายรังสีมาก่อน อาจมีอาการเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ Dactinomycin เดี่ยว ๆ แม้ว่าจะทำการฉายรังสีมาก่อนหน้านั้นหลายเดือนแล้วก็ตาม แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อช่วงเวลาในการรักษาทั้งสองแบบสั้นมากผลของการฉายรังสีที่เสริมฤทธิ์กันนี้ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากเมื่อมีการทำรังสีบำบัดในบริเวรที่มีเยื่อบุอ่อน เมื่อฉายรังสีโดยตรงบริเวณจมูกและลำคออาจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุบริเวณที่มีเยื่อบุอ่อน เมื่อฉายรังสีโดยตรงบริเวณจมูกและลำคอ อาจทำให้เกิดการอักเสบของเยื่อบุบริเวณนั้น ปฏิกิริยาจะรุนแรงขึ้น ถ้าใช้ Dactinomycin และการฉายรังสีในขนาดสูงหรือถ้าผู้ป่วยไวต่อการรักษาร่วมกันดังกล่าว จากผลการเสริมฤทธิ์กันนี้ อาจให้ Dactinomycin ในผู้ป่วยมะเร็งขนิดที่ไวต่อแสงซึ่งไม่สนองตอบกับขนาดการรักษาโดยการฉายรังสีในระดับที่ร่างกายทนรับได้ จะสังเกตเห็นได้ว่าขนาดและการเจริญของมะเร็งจะดีขึ้นกว่าเดิมเมื่อลดขนาดการรักษาลงและร่างกายจะทำได้มากขึ้น ไลโอแวค คอสมีเยน และ PERFUSION TECHMIQUE การใช้ Dactinomycin เดี่ยว ๆ หรือร่วมกับยาต้านมะเร็งอื่น สามารถให้โดยการหยดยาให้เฉพาะที่ (isolatin-perfusion technique) เพื่อบรรเทาอาการ หรือร่วมในการผ่าตัดก้อนมะเร็ง มะเร็งบางชนิดซึ่งดื้อต่อการรักษาด้วยยาและการทำรังสีบำบัด อาจตอบสนองต่อยาโดยการหยดยาเฉพาะที่ มะเร็งที่ให้ผลตอบสนองต่อ Dactinomycin โดยวิธีนี้ เช่น Sarcoma Carcinoma และ Adenocarcinoma ในบางครั้งก้อนเนื้อจะลดขนาดลง ทำให้อาการปวด บรรเทาลงช่วงระยะเวลาหนึ่งและสามารถทำการผ่าตัดได้แต่บางครั้งผลที่ได้ก็ไม่เป็นที่น่าพอใจนัก อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยบางราย การให้ยาโดยการหยดยาเฉพาะที่อาจบรรเทาอาการได้ดีกว่าการให้ยาโดยการให้ทางเส้นเลือดการให้ Dactinomycin โดยการหยดยาเฉพาะที่จะให้ผลที่แน่นอน เนื่องจากการสูญเสียของยาผ่านระบบหมุนเวียนโลหิตไปยังบริเวณอื่นของร่างการน้อยลง โดยวิธีนี้จะทำให้ยาสัมผัสกับก้อนมะเร็งอย่างต่อเนื่องในขณะทำการรักษา และสามารถทำการเพิ่มขนาดของยาที่ใช้ในการรักษาได้ดีกว่าการให้ยาโดยการฉีดโดยไม่เพิ่มอันตรายจากพิษของยา เนื่องจากการให้ยาเฉพาะที่ไม่รบกวนกลไกลในร่างกาย (Defense mechanism) ของผู้ป่วย การดูดซับสารพิษที่เกิดจากก้อนมะเร็งเข้าสู่โลหิตสามารถทำให้ลดลงได้โดยการดูดออก (persusate) ภายหลังการหยดยาเสร็จสิ้น
18 สิงหาคม 2564

ยานำเข้าสูตรผสม

ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว

*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน


ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’


ยาใหม่ในเดือนอื่นๆ

การอ่านเลขทะเบียนตำรับยา

ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนสิงหาคม 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกันยายน 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคม 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนพฤศจิกายน 2563

ยาใหม่ตลอดปี 2563

ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนมกราคม 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนมีนาคม 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนเมษายน 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนพฤษภาคม 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนมิถุนายน 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกรกฎาคม 2564

Previous Article

7 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Next Up