LOADING

Type to search

New drug June 2021

registration

New drug June 2021

Share

ยาใหม่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนในช่วงเดือนมิถุนายนได้แก่

(ข้อมูลถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564)

ยาผลิตในประเทศสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
1A 128/64ETILEFRINE HCL 5 MG
มะเร็งเยื่อหุ้มปอด (Malignant Pleural Mesothelioma)
 อะลิมตาใช้ร่วมกับ Cisplatin ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเยื่อหุ้มปอดชนิดที่ไม่สามารถผ่าตัดออกไปได้
 (unresectable malignant pleural mesothelioma) โดยผู้ป่วยไม่เคยได้รับเคมีบำบัดมาก่อน
 
 มะเร็งปอด ชนิด non-small cell lung cancer
 อะลิมตาใช้ร่วมกับcisplatin โดยเป็น first line treatment ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small cell
 lung cancer ในระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดชนิดที่เซล์ลส่วนใหญ่เป็นแบบ
 squamous cell
 
 อะลิมตาใช้เป็นยาเดี่ยวในการคงระดับการรักษาต่อเนื่อง ในผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small cell lung cancerในระยะ
 ลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดที่เซลล์ส่วนใหญ่เป็นแบบ squamous cell ในผู้ป่วยที่
 อาการของโรคไม่ได้ก้าวหน้า ภายหลังจากได้รับยาเคมีบำบัดกลุ่ม Platinum
 
 อะลิมตาใช้เป็นยาเดี่ยวโดยเป็น second line treatment ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปอดชนิด non-small celllung cancer
 ในระยะลุกลามเฉพาะที่ หรือ ระยะแพร่กระจาย ยกเว้นมะเร็งปอดที่เซลล์ส่วนใหญ่เป็นแบบ squamous cell
1 มิถุนายน 2564
1A 129/64CEPHALEXIN MONOHYDRATE –
ใช้รักษาโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปัสสาวะ
และอวัยวะสืบพันธุ์ และการติดเชื้อบริเวณ ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อที่ไวต่อยานี้
1 มิถุนายน 2564
1A 131/64PARACETAMOL 325 MG.
ใช้ลดไข้ และบรรเทาปวดต่าง ๆ เช่นปวดหัว ปวดฟัน ปวดประจำเดือน ปวดกล้ามเนื้อ, บรรเทาอาการปวดหลังจาการผ่ตัดหรือหลังจากการถอนฟัน และอาการปวดเมื่อย, เนื่องจากไข้หวัด1 มิถุนายน 2564
1A 15064/64LEVONORGESTREL 0.75 milligram
30 มิถุนายน 2564
1A 15097/64PARACETAMOL 500 MGบรรเทาอาการปวดและลดไข้, 4 มิถุนายน 2564
1A 15099/64TERBUTALINE SULFATE 2.500 milligramใช้รักษาอาการหดเกร็งของหลอดลมในโรคหืด  หลอดลมอักเสบเรื้อรัง, ถุงลมในปอดโป่งพอง และโรคปอดอื่น ๆ ซึ่งมีอาการหดเกร็งของหลอด, ลมร่วมด้วย9 มิถุนายน 2564
1A 15101/64 (NG)
1A 15105/64
1A 15106/64PRAZIQUANTEL 600 MG
มีประสิทธิภาพในการถ่ายพยาธิใบไม้ในคน เช่น, – พยาธิใบไม้ดูดเลือด (shistosoma), – พยาธิใบไม้ในตับ (clonorchis sinensis), – พยาธิใบไม้ในปอด (poragonimus westermans)9 มิถุนายน 2564
1A 15107/64
1A 15115/64
1A 15116/64TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE 250 mg.
N/A14 มิถุนายน 2564
1A 15117/64 (NG) 
1A 200/64ZINE OXIDE 75.00000000 milligram
สำหรับรักษาผื่นผ้าอ้อม, บาดแผล, แผลที่ผิวหนัง และโรคผิวหนังอื่นๆ ป้องกันการเผาไหม้จากแสงแดด25 มิถุนายน 2564
1A 21/64 (NG)CELECOXIB 200 milligram
– รักษาอาการของโรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis, OA) และโรคข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
   (Rheumatoid arthritis, RA)
– บรรเทาอาการและอาการแสดงของ ankylosing spondylitis (AS)
– รักษาอาการปวดเฉียบพลัน
– รักษาอาการปวดประจำเดือนชนิดปฐมภูมิ
– รักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง
15 มิถุนายน 2564
1A 22/64 (NG)PREGABALIN 25.000 milligram
อาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาท (Neuropathic pain)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนกลางและส่วนปลายในผู้ใหญ่ รวมทั้งอาการปวดที่เกิดจากความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลายในผู้ป่วยโรคเบาหวาน (Diabetic peripheral neuropathy) และภายหลังการเป็นโรคงูสวัด (Postherpetic neuralgia)

โรคลมชัก (Epilepsy)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้เป็นยาเสริมร่วมกับยากันชักมาตรฐานในการรักษาโรคลมชักแบบ partial seizure ทั้งที่มีและไม่มี secondary generalization ในผู้ใหญ่

โรควิตกกังวลทั่วไป (Generlized Anxiety Disorder)
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับรักษาโรควิตกกังลงทั่วไปในผู้ใหญ่

Fibromyalgia
Pregabalin มีข้อบ่งใช้สำหรับการรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น
7 มิถุนายน 2564
1A 24/64 (NG)LEFLUNOMIDE 20.00 milligram
ยา leflunomide มีข้อบ่งใช้ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่มีอาการ:
• โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ (Rheumatoid Arthritis) บรรเทาอาการและอาการแสดงของโรค
ช่วยชะลอกระบวนการทำลายของข้อที่เห็นได้ด้วยภาพทางรังสี ช่วยให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น โดยจัดเป็นยากลุ่ม disease-modifying antirheumatic drug (DMARD)
• โรคข้ออักเสบซอไรเอติก (Psoriatic Arthritis)
15 มิถุนายน 2564
1A 25/64 (NG)SULBACTAM SODIUM STERILE 2.189 gram
Sulbactam เป็นยาชีวนะในกลุ่ม beta-lactamases inhibitor ใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียระดับรุนแรงร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่น
Sulbactam สามารถเป็นยาทางเลือกในการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น colistin ยากลุ่ม carbapenem หรือ carbapenem ร่วมกับ colistin สำหรับการรักษาการติดเชื้อที่เกิดจาก Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาหลายชนิด (MDR- และ XDR – Acinetobacter baumannii)

ข้อห้ามใช้
ห้ามใช้ Sulbactam ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา ปฏิชีวนะในกลุ่ม beta-lactams หรือส่วนประกอบในตำรับยา
ห้ามใช้ Sulbactam ในผู้ป่วยที่มีประวัติ cholestatic jaundice หรือตับทำงานผิดปกติที่เกิดจากการใช้ยา Sulbactam sodium
 
22 มิถุนายน 2564
1A 4/64 (E)HEXYLRESORCINOL 2.4  milligram
Temporarily relieves occasional minor irritation and pain associate with sore throat, sore mouth and canker sores                                         8 มิถุนายน 2564
1A 5/64 (E)
                             
1A 6/64 (E)OLOPATADINE HYDROCHLORIDE 5.0 milligram
Adults: allergic rhinitis, urticaria, itching caused by skin diseases (eczema/dermatitis, prurigo, pruritus pruritus, psoriasis vulgaris, polymorphic exudative erythema)
Children: itchiness associated with allergic rhinitis, urticaria, skin diseases (eczema/dermatitis, skin pruritus)
18 มิถุนายน 2564

ยาผลิตในประเทศสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration dateURL
1C 24/64TRANEXAMIC ACID 50 milligram
รักษาโรคเกี่ยวกับโลหิตออก เช่น โลหิตออกใต้ผิวหนัง โลหิตออกจากปอด โลหิตออกจากไต โลหิตออกมากขณะทำการผ่าตัด15 มิถุนายน 2564
1C 24/64 (NG)LEVETIRACETAM 500 milligramเลวีไทราซีแทมใช้เป็นยาเดี่ยวสำหรับอาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคลมชักรายใหม่ ใช้เป็นยาร่วมสำหรับการรักษาดังต่อไปนี้
     อาการชักชนิด partial onset ที่มีหรือไม่มี secondary generalisation ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปที่ป่วยเป็นโรคลมชัก
     อาการชักชนิด myoclonic ในผู้ใหญ่และวัยรุ่นอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด juvenile myoclonic
     อาการชักชนิด primary generalised tonic-clonic ในผู้ใหญ่ วัยรุ่น และเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่เป็นโรคลมชักชนิด idiopathic generalised
ใช้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วย (ผู้ใหญ่และเด็ก อายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป) ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ยาโดยการรับประทาน
2 มิถุนายน 2564

ยานำเข้าสูตรเดี่ยว

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration date
2A 9/64 (E)

ยานำเข้าสูตรผสม

เลขทะเบียนDrugIndicationRegistration dateURL
2C 8/64

ยาแบ่งบรรจุสูตรเดี่ยว

*หมายเหตุ: ข้อมูลนำมาเฉพาะยาที่ใช้ในมนุษย์เท่านั้นเพราะยาใหม่ออกมาทุกเดือน


ติดตามยาใหม่ในทุกๆเดือนได้ที่ Facebook Page: ‘ขอ Ref ด้วย’


ยาใหม่ในเดือนอื่นๆ

การอ่านเลขทะเบียนตำรับยา

ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนสิงหาคม 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกันยายน 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนตุลาคม 2563
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนพฤศจิกายน 2563

ยาใหม่ตลอดปี 2563

ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนมกราคม 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนมีนาคม 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนเมษายน 2564
ยาใหม่ที่น่าสนใจในเดือนพฤษภาคม 2564

6 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *